ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


  • 27 August 2018
Περιγραφή έργου

 

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Καρακύριος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. ...

Η εταιρεία Καρακύριος Αθανάσιος & Σία Ο.Ε. με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στον κλάδο των λατομείων και πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών. Από την έναρξή της έχει αναλάβει την εκμετάλλευση πολλών λατομείων για λογαριασμό των συνεργατών της. Έχοντας ως κύριο μέλημά της τη συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα και την ικανοποίηση των τρέχουσων απαιτήσεων, έχει φέρει εις πέρας σημαντικά έργα του Ιδιωτικού, αλλά και Δημοσίου τομέα. 


Επιλέξαμε Drupal

Επιλέξαμε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System, CMS) Drupal επειδή μας επιτρέπει την άψογη διαχείριση και οργάνωση του περιεχομένου και την δυνατότητα προσαρμοστικότητας και αυτοματοποίησης των διαχειριστικών εργασιών που έχουμε να εκτελέσουμε. 

Δεν είναι τυχαίο οτι το Drupal είναι η πιο ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και συνεπώς η καλύτερη λύση για τις επιχειρήσεις όσον αφορά στην διαχείριση του περιεχομένου του ιστοτόπου τους και της επεκτασιμότητάς του. 


Στόχος 

Στόχος του έργου ήταν να αφουγκραστούμε τις ανάγκες του πελάτη και να πραγματοποιήσουμε στοχευμένες ερωτήσεις προκειμένου να διαμορφώσουμε μία ξεκάθαρη εικόνα για τους στόχους του. 

Στη συνέχεια ο σχεδιασμός βασίστηκε στις πληροφορίες που πάρθηκαν. 

Το αποτέλεσμα είναι μία σύγχρονη παρουσία της εταιρίας, των εργοταξίων της, των υποδομών και υπηρεσιών καθώς και των συνεργατών της. 


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
  • Skills
    • Design
    • HTML/CSS
    • Javascript
    • Backend

H εταιρεία που αντιλαμβάνεται, προτείνει και υλοποιεί με ένα ιδιαίτερο και επαγγελματικό τρόπο αυτό που αρμόζει στην επιχείρηση σου αλλά και αυτό που έχεις στο μυαλό σου, επικαλύπτοντας τις προσδοκίες σου...

Διευθύνων Σύμβουλος