Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περιγραφή

Η Έψιλον Πληροφορική αναλαμβάνει να αναπτύξει λογισμικό ειδικά διαμορφωμένο για τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. Ελέγχει και χρησιμοποιεί συνεχώς νέες τεχνικές και προσεγγίσεις για την πιο αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη συστημάτων.

Διαδικασία για την ανάπτυξη λογισμικού

Προετοιμασία

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η Έψιλον Πληροφορική σε συνεργασία με τον πελάτη καταγράφουν και προσδιορίζουν τις ανάγκες του δεύτερου. Στη συνέχεια, η ομάδα της Έψιλον Πληροφορικής προσδιορίζει την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί για την κατασκευή του εκάστοτε έργου. Δημιουργείται ένα πρόγραμμα εργασιών και στελεχώνεται το έργο με το κατάλληλο προσωπικό.

Ανάλυση

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η φάση της ανάλυσης είναι από τις πιο σημαντικές φάσεις για την υλοποίηση ενός έργου πληροφορικής. Η Έψιλον Πληροφορική ορίζει με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη, την στρατηγική ανάλυσης που θα ακολουθήσει προκειμένου να προσδιορίσει ποια τρέχοντα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ποιες ευκαιρίες βελτίωσης προτείνονται ώστε να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένη ανάγκη και ποια θα είναι η κεντρική ιδέα του νέου έργου.

Σχεδιασμός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Επόμενη φάση είναι εκείνη του Σχεδιασμού. Η Έψιλον Πληροφορική αναπτύσσει μία στρατηγική σχεδιασμού για το πως θα λειτουργήσει το νέο σύστημα από άποψη υλικού, λογισμικού και δικτυακής υποδομής. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι προδιαγραφές βάσεων δεδομένων και αρχείων και το σχέδιο τελικού προγράμματος.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

DRUPAL, php, Javascript, MySql, MS SQL Server, .Net, Java, Android.

Thumbnail
Software Development